Vann i Ramnes kommune

Ramnes er en tidligere kommune i Vestfold fylke. Kommunen ble slått sammen med tidligere Våle

kommune 1. januar 2002. Den nye kommunen fikk navnet Re. Ramnes danner søndre og vestre del av Re kommune, med sognene Ramnes,

Fon (i nordøst) og Vivestad (i nordvest).

----------------------------------------------------------------------------------------

Merkedammen

Merkedammen, Ramnes Vestfold

Ramnes 24.04.2016

Stort bilde, klikk på bilde.

Backspace tilbake til siden.

Foto: Reidar Nordkveldemoen