Kirker i Lardal kommune

Lardal er en landbruks- og skogskommune i indre Vestfold

Den grenser i nord mot kommunene Kongsberg i Buskerud og Hof, i øst mot Re og Andebu, i sør mot Larvik, og i vest mot Siljan i Telemark. Administrasjonssentrum er Svarstad.

----------------------------------------------------------------------------------------

Svarstad kirke

Svarstad kirke, Lardal Vestfold
Svarstad kirke, Lardal Vestfold

Svarstad 12.03.2017

Svarstad kirke er en langkirke i laftet grovt

tømmer fra 1657 i Lardal kommune. Krken har 220 plasser.

Styrvoll kirke

Styrvoll kirke, Lardal Vestfold

Styrvoll 04.10.2015

Styrvoll kirke, Lardal Vestfold

Styrvoll kirke er en langkirket fra 1100 tallet i Lardal kommune.

Skipet og koret er av stein, mens våpenhuset og takrytteren (fra 1870-årene) er av tre.

Hem kirke

Hem kirke, Lardal Vestfold
Hem kirke, Lardal Vestfold

Hem kirke er en langkirke i stein fra 1392 i Lardal kommune.

I privat eie til 1913, da den ble overdratt til menigheten uten vederlag.

Stort bilde, klikk på bilde.

Backspace tilbake til siden.

Foto: Reidar Nordkveldemoen