Kirker i Ramnes kommune

Ramnes er en tidligere kommune i Vestfold fylke. Kommunen ble slått sammen med tidligere Våle

kommune 1. januar 2002. Den nye kommunen fikk navnet Re. Ramnes danner søndre og vestre del av Re kommune, med sognene Ramnes,

Fon (i nordøst) og Vivestad (i nordvest).

----------------------------------------------------------------------------------------

Ramnes kirke

Ramnes kirke, Vestfold

Ramnes 08.08.2015

Ramnes kirke er en middelalderkirke i stein fra 1100-tallet. Den var opprinnelig

uten våpenhus, sakristi og tårn. Vinduene kom på 1600-tallet, da også tårnet kom til.

Vivestad kirke

Vivestad kirke, Ramnes Vestfold

Ramnes 09.04.2015

Vivestad kirke er en langkirke fra 1914. Dagens kirke er en erstatning for en  kirke bygd

1628 og som i sin tid erstattet en middelalderkirke. Samtlig skal være reist samme sted.

Fon kirke

Fon kirke, Ramnes Vestfold

Ramnes 24.06.2018

Fon kirke, Ramnes Vestfold

Ramnes 08.08.2015

Fon kirke, Ramnes Vestfold

Ramnes 08.08.2015

Fon kirke er en langkirke i stein fra 1100-tallet i romansk stil.

Den fikk sitt nåværende kirketårn i 1839. Prekestolen er fra 1603, altertavlen fra 1633.

Stort bilde, klikk på bilde.

Backspace tilbake til siden.

Foto: Reidar Nordkveldemoen