Elver i Vestfold fylke

Vestfold er et norsk fylke som grenser mot Buskerud og Telemark.

Det er Norges nest minste fylke, beliggende ved Oslofjordens vestside. Befolkningen utgjør 4,7 %

av landets samlede innbyggertall.

Hedrum kommune

Numedalslågen, Kvelde Vestfold

Lardal kommune

Dalelva, Lardal Vestfold

Larvik kommune

Farriselva, Larvik Vestfold

Foto: Reidar Nordkveldemoen