Fotoserier fra Ramnes kommune.

Ramnes er en tidligere kommune i Vestfold fylke. Kommunen ble slått sammen med tidligere Våle

kommune 1. januar 2002. Den nye kommunen fikk navnet Re. Ramnes danner søndre og vestre del av Re kommune, med sognene Ramnes,

Fon (i nordøst) og Vivestad (i nordvest).

Merkedammen

24.04.2016

Bildeviser, klikk på bilde.

Foto: Reidar Nordkveldemoen