Fotoserier fra Hof kommune.

Hof er en kommune i Vestfold. Den grenser i nord mot Drammen, Nedre Eiker og Øvre Eiker, i øst mot Sande

og Holmestrand, i sør mot Re og Lardal og i vest mot Kongsberg. Hof er en typisk jord- og skogbrukskommune som av sitt samlede areal på

164 km², har 17,9 km² jordbruksareal og 125,1 km² skogareal.

Skibergfjellet

14.10.2015

Vestfjellet, høyest i Vestfold.

01.11.2015

Bildeviser, klikk på bilde.

Foto: Reidar Nordkveldemoen