Landskapsbilder fra Andebu kommune

Andebu er en kommune i Vestfold. Den grenser i nord mot Lardal og Re, i øst mot Stokke,

i sør mot Sandefjord og i vest mot Larvik. 1. januar 2017 ble Andebu slått sammen med Sandefjord og Stokke.

Andebu, Kodal og Høyjord er tre sogn i Andebu kommune.

---------------------------------------------------------------------------------------

Høstfarger fra Goksjø

Høstfarger, Goksjø Andebu Vestfold

Goksjø 16.10.2015

Goksjø er en innsjø på ca. 3 km² som ligger i kommunene

Sandefjord, Hedrum "nå Larvik" og Andebu.

Nedbørsfeltet for Goksjø er på om lag 190 km² . Største dyp er 23 meter.

Fiskearter: Gjedde, abbor, vederbuk, gullbust, sørv og ål.

Laks og ørret kan komme opp fra Hagneselva.

Se kart:

Stort bilde, klikk på bilde.

Backspace tilbake til siden.

Foto: Reidar Nordkveldemoen