Minnesmerker

Vestfold fylke.

Slipp - plass Palme.

Arnadal, Stokke kommune.

Slipp - plass Palme, Stokke Vestfold

Arnadal 07.10.2016

Arnadal 07.10.2016

Arnadal 07.10.2016

Slipp - plass Older.

Øyvann Hvarnes, Hedrum kommune.

Slipp - plass Older, Øyvann, Hvarnes, Vestfold

Hvarnes 23.06.2019   4K

Minnesmerke ved Andebu Herredshus.

Minnesmerke ved Andebu Herredshus, Vestfold

Andebu 10.12.2017

Andebu Herredshus, Vestfold

Andebu 10.12.2017

Til minne om de som aldri vendte hjem etter krigen 1939-1945

Norges fridom 1940 -1945.

Kvelde, Hedrum kommune.

Norges fridom 1940 -1945

Kvelde 30.05.2009

Kvelde 8. mai 2016

Kvelde 08.05.2016

Minne om falne 1940 - 1945

Kvelde 30.05.2009

Karl Johan Martinsen Allum,  matros,  f. 1914 i Hedrum, d. 1943  v/torpedering  av  M/S «Scebeli»

i atlantern, på vei til New York.

Anker Andersen.

Richard Walter Andresen, maskinist, f. 1916, d. 1941 v/ torpedering av S/S «Jylland».

Olav Bjørndalen, f. 1914, falt som korporal i norsk kommandoavd. v/Maas i Nederland 1945.

Erling Hansen Bonnegolt,  f. 1916,  falt  som  soldat  i  østre  Gausdal  1940.

Otto Charles Fredriksen, stuert, f. 1897, d. 1940 i Irskesjøen.

Haldor Grindstad, Nanset, motormann,  f. 1906, d. 1942  v/torpedering  av  M/S  «Sydhav».

Alf Emil Gundersen,  gårdsarb. Allum,  matros / skytter  f. 1917 i Kristiansund,  d. 1942

v/torpedering  av D/S «Kongshauk» i engelske kanalen, utenfor Start Point.

Olav Hagtvedt,  f. 1922, d. 1942 i kamp på Vestlandet i britisk etterretningstjeneste.

Rolf Haldorsen.

Alfred Wilhelm Hansen, kokk på M/S «Norvik», f. 1907, d. 1942 i Cape Town.

Einar Hansen.

Håkon Hansen, Albretskjær,  f. 1921, d. 1943, kanonskytter, torpedert i Stillehavet ombord i

«Høeg Silver Doun».

Knut Holt, hvalfanger,  f. 1916, d. 1941, torpedert  med  svensk  båt  i  Atlanteren.

Erling Olav  Jacobsen,  f. 1906, d. som korporal i norske styrker i Skottland 1941.

Svein Erik Johannessen.

Harald Eilert Johansen, Hellenes,  f. 1910, d. 1942, båtsmann på S/S «Senta», torpedert   1942.

Walter Steen Johansen,   f. 1921,  d. 1943, kanoner  på  minesveiper  «Namsos».

Alv Eugen Larsen,  f.  1907,  d. 1942 som 3. styrm. ombord  i  «Karagola».

Kristian Anker Larsen,  f. 1893, motormann,  d.  New York 1945.

Thor Albert Larsen, kokk og stuert,  f. 1923, d. Norfolk 1944.

Hans Kristian Lydhus,  f. 1901, smører, d.  ved M/S «Polarsol»s  torpedering  1941.

Lars Johansen Løve,  f.  1903,  sjømann,  d. v/ «Ranza»s  krigsforlis  1942.

Olav Moen, matros  f. 1921 i Hvarnes, d. 1941  v/torppedering av  M/S  «Vigrid» i Atlanrerhavet,

på vei fra New Orleans til Manchester.

Nils Anton Nilsen.

Frantz Harald Otterbech,  f. 1916,  motormann,  d.  v/ulykke ombord  i  M/T «Scotia» 1943.

Per Oskar Persson Delingsdalen,   f.  1899,  båtsmann,  d.  v/ulykke  i Greenoch 1944.

Rolf Sannes Nanset, f. 1915, skutt av tyskerne under kurertjeneste for Milorg v/Kongsvinger 1944.

Lorens Berg.

Gallisvannet, Kodal, Andebu kommune.

Lorens Berg, Kodal Vestfold

Kodal 05.06.2016

Kodal kirkegård, Andebu kommune.

Lorens Berg, Kodal Vestfold

Kodal 27.10.2016

Lorens Berg var født 18. januar 1862

på gården Berge i Kodal i Vestfold. Død 14. september 1924 i Oslo.

Han var en norsk lokalhistoriker.

Hvalfangermonumentet, Sandefjord.

Hvalfangermonumentet, Sandefjord Vestfold

Sandefjord 08.06.2018   4K

Minnehallen i Stavern.

Minnehallen, Stavern Vestfold

Stavern 26.01.2017

Minnehallen sto ferdig i 1926. Åpning ble foretatt av

Kong Haakon VII den 1. August 1926. Representanter fra storting og regjering, samt pårørende, forsvarsgrenene og skipsfartsnæringen var tilstede.

Stort bilde, klikk på bilde.

Backspace tilbake til siden.

Foto: Reidar Nordkveldemoen