Steder i Hedrum kommune

Hedrum kommune er en tidligere kommune i Vestfold som 1. januar 1988

ble en del av Larvik kommune. Kommunen har ved flere tidligere anledninger avgitt grunn til Larvik kommune,

og i 1964 ble Bakke krets overført til Porsgrunn kommune.

---------------------------------------------------------------------------------------

Trettenes ved Farris

Trettenes, Hedrum Vestfold

Hedrum 15.09.2016

Guttebass ved Farris

Guttebass, Hedrum Vestfold

Hedrum 15.10.2011

Rennesik i Hvarnes

Rennesik, Hedrum Vestfold

Hvarnes 09.10.2013

Ødegårds-kollen

Ødegårds-kollen, Heum Vestfold

Kvelde 05.07.2016

Doktorfjellet

Doktorfjellet nye og gamle master, Hedrum Vestfold

Hedrum 04.05.2014

Meløstranda

Meløstrada, Hedrum Vestfold

Hedrum 05.06.2016

Odberg fra Husekollen i Hvarnes

Odberg, Hedrum Vestfold

Hvarnes 06.04.2017   4K

213 m.

Aasnes i Farrisbygda

Aasnes. Hedrum Vestfold

Kvelde 23.05.2017

Gamle Sagbakken ved Farris

Gamle Sagbakken ved Farris, Hedrum Vestfold

Løvås 29.03.2014

Nye Sagbakken ved Farris

Nye Sagbakken ved Farris, Hedrum Vestfold

Løvås 07.04.2017   4K

Framnes ved Farris

Framnes, Hedrum Vestfold

Hedrum 18.06.2017

Gopledal ved Farris

Gopledal, Hedrum Vestfold

Hedrum 19.10.2014

Gopledal ved Farris

Gopledal, Hedrum Vestfold

Hedrum 04.02.2018   4K

Gopledal ved Farris

Gopledal, Hedrum Vestfold

Hedrum 23.02.2018   4K

Heum i Kvelde

Heum, Hedrum Vestfold

Kvelde 13.02.2018   4K

Kveldsvik ved Farris

Sankthans i Kveldsvik, Hedrum Vestfold

Kvelde23.06.2015

Solhaug på Nanset

Solhaug på Nanset, Hedrum Vestfold

Hedrum 02.12.2011

Bustehørn - Strandhørn i Lågen

Bustehørn - Strandhørn i Numedalslågen, Hedrum Vestfold

Hvarnes 20.08.2013

Strandrydningen, flommen 2007

Strandrydningen flommen 2007, Hedrum Vestfold

Kvelde 06.07.2007             

Fossestua ved Farris

Fossestua, Hedrum Vestfold

Hedrum 18.10.2007

Padleklubbhytta på Framnes i Farris

Padleklubbhytta på Framnes i Farris, Hedrum Vestfold

Hedrum 16.12.2015

Hedrum Bygdetun i Kvelde

Hedrum Bygdetun, Vestfold

Kvelde 05.07.2015

Hedrum Bygdetun i Kvelde

Hedrum Bygdetun, Vestfold

Kvelde 02.07.2017

Hedrum Bygdetun i Kvelde

Hedrum Bygdetun, Vestfold "Hvalfangerdagen"

Kvelde 06.08.2017

Hedrum Bygdetun i Kvelde

Hedrum Bygdetun, Vestfold

Kvelde 13.08.2017

Ødegården ved Liurvann

Ødegården ved Liurvann, Hedrum Vestfold

Kvelde 17.10.2015

Fristranden på Roppestad

Roppestad fristrand, Hedrum Vestfold

Kvelde 04.11.2014

Padlehytta på Framnes i Farris

Padlehytta i Farris, Hedrum Vestfold

Hedrum 21.01.2017

Stort bilde, klikk på bilde.

Backspace tilbake til siden.

Foto: Reidar Nordkveldemoen