Fotoserier fra Hedrum kommune.

Hedrum kommune er en tidligere kommune i Vestfold som 1. januar 1988

ble en del av Larvik kommune. Kommunen har ved flere tidligere anledninger avgitt grunn til Larvik kommune,

og i 1964 ble Bakke krets overført til Porsgrunn kommune.

Flommen i Numedalslågen

16.09.2015 - 19.09.2015

Majorstua i Hvarnes

08.09.2007

Holmfoss 18.09.2015  kl.04.30

948,7409  [m³/s]

50 årsflom = 949 m³/s

Farrisrunden på sykkel

13 juni 2015

Vinter i Hedrum

11.11.2016

Holtehedde

10.06.2013

Utsikt fra Hvarneskollen

04.07.2012

Utsikt fra Tømmeråsen på Heum

22.04.2015

Utsikt fra Husåskollen på Nes

27.10.2012

Bildeviser, klikk på bilde.

Foto: Reidar Nordkveldemoen