Fotoserier fra Hedrum kommune.

Hedrum kommune er en tidligere kommune i Vestfold som 1. januar 1988

ble en del av Larvik kommune. Kommunen har ved flere tidligere anledninger avgitt grunn til Larvik kommune,

og i 1964 ble Bakke krets overført til Porsgrunn kommune.

Flommen i Numedalslågen

16.09.2015 - 19.09.2015

Majorstua i Hvarnes

08.09.2007

Bildeviser, klikk på bilde.

Foto: Reidar Nordkveldemoen