Kirker i Vestfold fylke

Vestfold er et norsk fylke som grenser mot Buskerud og Telemark.

Det er Norges nest minste fylke, beliggende ved Oslofjordens vestside. Befolkningen utgjør 4,7 %

av landets samlede innbyggertall.

Andebu kommune

Andebu kirke, Vestfold

Borre kommune

Borre kirke, Vestfold

Botne kommune

Botne kirke, Vestfold

Brunlanes kommune

Berg kirke, Brunlanes Vestfold

Hedrum kommune

Hedrum kirke, Vestfold

Hof kommune

Hof kirke, Vestfold

Holmestrand kommune

Holmestrand kirke, Vestfold

Lardal kommune

Svarstad kirke, Lardal Vestfold

Larvik kommune

Larvik kirke, Vestfold

Ramnes kommune

Ramnes kirke, Vestfold

Sandar kommune

Sandar kirke, Vestfold

Sandefjord kommune

Sandefjord kirke, Vestfold

Sem kommune

Sem kirke, Vestfold

Stavern kommune

Fredriksvern kirke, Stavern Vestfold

Stokke kommune

Stokke kirke, Vestfold

Tjølling kommune

Tjølling kirke, Vestfold

Våle kommune

Våle kirke, Vestfold

Foto: Reidar Nordkveldemoen