Kirker i Våle kommune

Våle er en tidligere kommune i Vestfold fylke. Kommunen ble slått sammen med tidligere Ramnes

kommune 1. januar 2002. Den nye kommunen fikk navnet Re. Våle er et jordbruksområde, med Kirkevoll/Brekkeåsen, Rånerudåsen, Svinevoll, Sørby og Gretteåsen som største tettsteder. Våle stekker seg fra Langøya mot Fon og Revetal

---------------------------------------------------------------------------------------

Våle kirke

Våle kirke, Vestfold

Våle 06.12.2015

Våle kirke er en middelalderkirke i romansk stil fra ca. 1100-tallet.

Kirken ble viet til St. Olav, og det skjedde på St. Sunnivas dag den 8. juli.

Undrumsdal kirke

Undrumsdal kirke, Vestfold

Undrumsdal 30.10.2016

Undrumsdal kirke er en rektangulær langkirke i tre fra 1882.

Tidligere stod kirken ca. 400 m mot sør, der den gamle kirkegården fortsatt finnes.

Stort bilde, klikk på bilde.

Backspace tilbake til siden.

Foto: Reidar Nordkveldemoen