Landskapsbilder fra Vestfold fylke

Vestfold er et norsk fylke som grenser mot Buskerud og Telemark.

Det er Norges nest minste fylke, beliggende ved Oslofjordens vestside. Befolkningen utgjør 4,7 %

av landets samlede innbyggertall.

Andebu kommune

Høstfarger, Goksjø Andebu Vestfold

Brunlanes kommune

Aamli, Brunlanes Vestfold

Hedrum kommune

Høstfarger, Gjønnes  Hedrum Vestfold

Lardal kommune

Kjærra, Lardal Vestfold

Larvik kommune

Farriskilen, Larvik Vestfod

Tjølling kommune

Oterøya, Tjølling Vestfold

Foto: Reidar Nordkveldemoen