Elver i Hedrum kommune

Hedrum kommune er en tidligere kommune i Vestfold som 1. januar 1988

ble en del av Larvik kommune. Kommunen har ved flere tidligere anledninger avgitt grunn til Larvik kommune,

og i 1964 ble Bakke krets overført til Porsgrunn kommune.

---------------------------------------------------------------------------------------

Numedalslågen "Lågen" Kvelde

Numedalslågen, Kvelde Vesrfold

Kvelde 24.08.2013

Stort bilde, klikk på bilde.

Backspace tilbake til siden.

Foto: Reidar Nordkveldemoen