Kirker i Sandar kommune

Sandar er en tidligere kommune i Vestfold fylke, opprettet som Sandeherred formannskapsdistrikt i 1837. I 1889 ble en del av

Sandeherred overført til Sandefjord. I 1930 besluttet formannskapet at herredets navn skulle endres til Sandar. I 1931 og 1950 ble deler av Sandard

overført til Sandefjord. 1. januar 1968 ble Sandar slått sammen med Sandefjord.

----------------------------------------------------------------------------------------

Sandar kirke

Sandar kirke, Sandefjord Vestfold

Sandar 24.02.2016

Sandar kirke er en korskirke fra 1792. Den nåværende Sandar Kirke ble bygget på

ruinene av enmiddelalderkirke fra 1200-tallet. Frederiks kirke som den den gang het, etter kong Frederik VI – ble innviet 15. august 1792.

Nybo kapell og gravlund

Nybo kapell og gravlund, Sandefjord Vestfold

Sandar 15.02.2016

Nybo kapell er det tidligere gravkapellet på det som nå er Sandefjords

hovedgravlund. Gravlunden ble først tatt i bruk som avlastning for kirkegården ved Sandar kirke. Nybo kapell ble i 2000 avlastet av Orelund kapell.

Gapestokken ved Sandar kirke

Gapestokk, Sandefjord Vestfold

Sandar 24.02.2016

Info gapestokk, Sandefjord Vestfold

Sandar 24.02.2016

Stort bilde, klikk på bilde.

Backspace tilbake til siden.

Foto: Reidar Nordkveldemoen