Landskapsbilder fra Gjerpen kommune

Gjerpen er en tidligere kommune i sørøstlige Telemark,

i dag en del av Skien kommune.  Gjerpendalen med naturreservatet Børsesjø er kjent som et av de mest

fruktbare dyrkingsområdene i Norge.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Luksefjell

Luksefjell, Gjerpen Telemark

Luksefjell 31.08.2013

Økter i Luksefjell

Økter i Luksefjell, Gjerpen Telemark

Økter 08.10.2011

Stort bilde, klikk på bilde.

Backspace tilbake til siden.

Foto: Reidar Nordkveldemoen