Dyr og Fugler.

Dyr

Fugler

Foto: Reidar Nordkveldemoen