Vann i Vestfold fylke

Vestfold er et norsk fylke som grenser mot Buskerud og Telemark.

Det er Norges nest minste fylke, beliggende ved Oslofjordens vestside. Befolkningen utgjør 4,7 %

av landets samlede innbyggertall.

Andebu kommune

Trollsvann, Andebu Vestfold

Botne kommune

Korssjøen, Botne Vestfold

Hedrum kommune

Åsvannet, Hedrum Vestfold

Lardal kommune

Solbergvannet, Lardal Vestfold

Ramnes kommune

Merkedammen, Ramnes Vestfold

Foto: Reidar Nordkveldemoen