Kirker i Tjølling kommune

Tjølling er en tidligere kommune i Vestfold. Den 1. januar 1988 bleTjølling

kommune slått sammen med kommunene Brunlanes, Hedrum, Larvik og Stavern til én storkommune, dagens Larvik kommune.

Tjølling hadde på det tidspunktet 7 878 innbyggere.

---------------------------------------------------------------------------------------

Tjølling kirke

Tjølling kirke, Vestfold
Tjølling kirke, Vestfold

Tjølling kirke er en steinkirke fra middelalderen.

Antar at kirken var oppført i regi av Sigurd Jorsalfare tidlig på 1100-tallet.

Østre Halsen kirke

Østre Halsen kirke, Tjølling Vestfold
Østre Halsen kirke, Tjølling Vestfold

Østre Halsen kirke er en arbeidskirke

fra 1983. Byggverket er i mur og tre og har 280 plasser.

Tjølling kirke
Tjølling kirke
Tjølling kirke
Tjølling kirke
Østre Halsen kirke
Østre Halsen kirke

Stort bilde, klikk på bilde.

Backspace tilbake til siden.

Foto: Reidar Nordkveldemoen