Kirker i Stavern kommune

Stavern er en tidligere kommune sør i Vestfold fylke og er nå en av to byer i dagens Larvik kommune. Stavern var

egen kommune fram til 1988 da den sammen med kommunene Hedrum, Tjølling og Brunlanes ble en del av den nye storkommunen. Stavern var

Norges minste by frem til sammenslåingen. Stavern har i ettertid fått tilbake bystatusen.

---------------------------------------------------------------------------------------

Fredriksvern kirke

Fredriksvern kirke, Stavern Vestfold

02.08.2015

Norges første marinekirke - Bygget i perioden 1753-56.

Fredriksvern kirke er bygget som en korskirke av murstein som en del av Fredriksvern Verft

Torsrød gravlund

Torsrød gravlund, Stavern Vestfold

27.02.2016

Torsrød gravlund ble tatt i bruk i 1986 og fungerer nå som byens hoved-

gravplass, idet kirkegården rundt Fredriksvern kirke er full. Det er satt av areal til gravkapell.

Stort bilde, klikk på bilde.

Backspace tilbake til siden.

Foto: Reidar Nordkveldemoen