Kirker i Sandefjord kommune

Sandefjord er en tradisjonsrik sjøfarts og kulturby i Vestfold fylke, med 42 650 innbyggere per 1. januar 2015.

Kommunen grenser i nord til Stokke og Andebu, i vest til Larvik og i øst til Tønsbergfjorden og Tjøme. I 1968 ble Sandefjord og Sandar kommuner slått sammen til en kommune. 1. januar 2017 ble Stokke og Andebu slått sammen med Sandefjord.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sandefjord kirke

Sandefjorg kirke, Vestfold

Sandefjord 15.02.2016

Sandefjord kirke er en langkirke fra 1903 i Sandefjord kommune. Byggverket er i teglstein og har 600 plasser.

Den opprinnelige kirken hvor Sandefjord kirke i dag står var en liten hvit trekirke fra 1872. Den gikk med i bybrannen i 1900.

Kirkegården er ved kapellet, på nordsiden av kirken.

Sandefjord kapell og kirkegård

Sandefjord kapell og kirkegård, Vestfold

Sandefjord 24.02.2016

Sandefjord kapellet ble innviet i november 1884, kirkegården 3. oktober 1883.

Kirkegården er siden utvidet og dekker området mellom Langes gate og Møllers gate og mellom Skiringssalveien/Castbergs gate og Landstads gate.

Bugården kirke

Bugården kirke, Sandefjod Vestfold

Sandefjord 05.08.2018   4K

Bugården kirke er en arbeidskirke fra 1980.

Kirken ble innviet den 14 desember 1980 av biskopen. Kirken har 350 sitteplasser.

Bugården menighet i Sandefjord ble utskilt fra Sandar i 1973.

Ekeberg kapell og gravlund

Ekeberg kapell og gravlund, Sandefjord Vestfold

Sandefjord 24.02.2016

Ekeberg kapell, Sandefjord Vestfold

Sandefjord 24.02.2016

Gravlunden ble tatt i bruk rundt 1930, kapellet og krematorium ble innviet 1. juli 1960.

På 2000-tallet har strengere utslippskrav bidratt til at krematoriet er nedlagt, og Vestfolds kremasjonsvirksomhet er konsentrert til Vestfold krematorium  fra 2010.

Orelund kapell og gravlund

Orelund kapell, Sandefjord Vestfold

Sandefjord 16.02.2016

Orelund kapell og gravlund, Sandefjord Vestfold

Sandefjord 16.02.2016

Orelund kapell og gravlund er Sandefjords hovedgravplass.

Gravlunden ble i sin tid anlagt som avlastning for kirkegården ved Sandar kirke, og det gamle gravkapellet kalles Nybo kapell.

Vesterøya kirke

Vesterøya kirke, Sandefjord Vestfold

Sandefjord 21.08.2018   4K

Vesterøya kirke er en arbeidskirke fra 1967

Kirken ble innviet den 14 mai 1967.

Stort bilde, klikk på bilde.

Backspace tilbake til siden.

Foto: Reidar Nordkveldemoen