Kirker i Eidanger kommune

Eidanger er en tidligere kommune i nedre Telemark.

Eidanger var egen kommune fra 1. januar 1838, først som Formandskabsdistrikt, fra 1853 som kommune/herad.

1. januar 1964 ble Eidanger og tidliger Brevik kommune innlema i Porsgrunn kommune.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eidanger kirke

Eidanger kirke, Telemark

Eidanger 25.06.2016

Info Eidanger kirke, Telemark

Eidanger 25.06.2016

Langangen kirke

Langangen kirke, Eidanger Telemark

Langangen 23.03.2017

Info Langangen kirke, Eidanger Telemark

Langangen 23.03.2017

Stort bilde, klikk på bilde.

Backspace tilbake til siden.

Foto: Reidar Nordkveldemoen