Kirker i Hof kommune

Hof er en kommune i Vestfold. Den grenser i nord mot Drammen, Nedre Eiker og Øvre Eiker, i øst mot Sande

og Holmestrand, i sør mot Re og Lardal og i vest mot Kongsberg. Hof er en typisk jord- og skogbrukskommune som av sitt samlede areal på

164 km², har 17,9 km² jordbruksareal og 125,1 km² skogareal.

---------------------------------------------------------------------------------------

Hof kirke

Hof kirke, Vestfold

Hof 12.08.2015

Hof kirke er en langkirke fra ca. 1150. Byggverket er i stein og tre.

Tårnet ble bygget i 1662, og i 1958 ble den utvidet med et våpenhus. Altertavle fra 1637.

Vassås kirke

Vassås kirke, Hof Vestfold

Hof 02.08.2017

Vassås kirke er en langkirke fra 1200 i Hof kommune

Byggverket er i stein. I 1846 ble koret bygget og korbuen åpnet.

Eidsfoss kirke

Eidsfoss kirke, Hof Vestfold

Hof 12.08.2015

Eidsfoss kirke er en korskirke

fra 1904. Byggverket er i tre og har 200 plasser.

Stort bilde, klikk på bilde.

Backspace tilbake til siden.

Foto: Reidar Nordkveldemoen